Volná hra a kroužky

V naší mateřské škole v rámci programové koncepce v odpoledních hodinách využíváme časového prostoru k tzv. volné hře dětí. Tato významná a pro dítě velmi důležitá činnost bývá v poslední době často opomíjena a nahrazována nejrůznějšími řízenými aktivitami bez valného vzdělávacího efektu pro dítě předškolního věku.

Naopak ve hře, která vzniká z podnětu samotného dítěte, vzniká pro dítě nepřeberné množství situací, které musí řešit, na které musí reagovat, kooperovat, domlouvat se, vyjednávat, používat různé strategie…

Úlohou mateřské školy je vytvořit podmínky – vybavit třídy promyšleně poskládaným herním materiálem, se kterým je třeba pracovat, něco doplnit, něco naopak na čas schovat. I když se to možná z pohledu veřejnosti nezdá, při volné hře je velmi důležitá role učitelky, která z povzdálí sleduje hru dětí, je připravena zasáhnout, pomoci, když se řešení situace vyvine nad rámec schopností malého dítěte. Dítě ale získává potřebnou jistotu, že se o něm ví, že nezůstává se svým problémem samo a tato uspokojená potřeba jistoty je pro vývoj dítěte velkým přínosem.

Mimoškolní aktivitou hrazenou rodiči je kroužek angličtiny pro starší děti, kde lektorka pracuje s výukovými materiály, v nichž na základě nejnovějších výzkumů jsou děti formou propracované metodiky vtaženy rovnou do komunikace prostřednictvím zábavných aktivit a interaktivních činností. Tento způsob vnímáme jako přirozenou vzdělávací aktivitu v souladu s naším zájmem o rozvíjení multikulturního spektra dítěte.