Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Aby malí byli velcí - výňatek

Dokument školního vzdělávacího programu v úplném znění je uložen v kanceláři vedoucí učitelky MŠ, kde je do něj možno v případě zájmu nahlédnout