Stravování

Cena celodenního stravného: 40,- Kč

Cena celodenního stravného pro dítě, které během školního roku dosáhne 7 let: 42,- Kč

Číslo účtu školní jídelny: 35-0070245329/0800

e-mail: jidelnams@naberanku.cz

Řád školní jídelny